Hạt Ngũ Cốc Mix 5 Loại Hạt Dĩnh Dưỡng Cao Cấp 500 Gr